Lidice pre 21. storočie

V tomto roku sa uskutočnil už 19. ročník medzinárodnej súťaže Lidice pre 21. storočie, ktorý pre žiakov organizuje Památnik Lidice spoločne s ďalšími inštitúciami, ako je Ústav pre štúdium totalitných režimov a Filozofická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe. Záštitu nad súťažou aj tento rok prevzali minister kultúry ČR, ministerka obrany ČR, minister školstva, mládeže a telovýchovy ČR. Súťaž má dve kolá, okrem vypracovania vedomostných úloh si súťažiaci vyberajú jednu z daných tém a píšu stanovený literárny útvar.

Gymnázium, Varšavská 1 v Žiline sa aj tento rok zapojilo do tejto súťaže a 3 jeho študenti boli medzi ocenenými finalistami: Adela Vrždáková zo sexty B, Helena Slocíková z kvinty A a Damian Lámoš zo sexty B. Zároveň naše gymnázium sa medzi 123 zúčastnenými školami umiestnilo na 7. miesto ako najaktívnejšia škola zapojená do súťaže.

Traja finalisti sa zúčastnili slávnostného vyhodnotenia, ktoré sa uskutočnilo 22.5.2024 v priestoroch filharmónie v Brne. Akciu moderoval Michal Zelenka, ktorého otec bol jedným zo 17 detí, ktoré prežili lidickú tragédiu. Úvodné slovo predniesol riaditeľ Památnika Lidice, historik Eduard Stehlík. Okrem slávnostného odovzdávania cien mali účastníci možnosť absolvovať jeden zo vzdelávacích programov. Vybrali si hrad Špilberk, ktorý je jednou z dominánt mesta Brno. Aktívne sa zapojili do workshopu v galérii hradu, pozreli si jeho priestory a z veže Špilberku sa im odkryli krásne výhľady na celé Brno.

Víťazom blahoželáme k úspešnej reprezentácii školy v medzinárodnej súťaži!

Ďakujeme organizátorom za výborne zorganizovanú akciu a možnosť sa jej zúčastniť.

                                                                                                   PhDr. Alica Virdzeková