Máme na škole zlato!

„Keď, to čo robíš … stojí za to … „

Tím zanietených učiteľov Obchodnej akadémie Martin už siedmy rok motivuje svojich žiakov v rámci seba rozvojového programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu – The Duke of Edinburgh’s Award (DofE).

Žiaci, ktorí sú odhodlaní na sebe vytrvalo makať 6 – 18 mesiacov a prekonať štyri výzvy, môžu získať významné medzinárodné ocenenie. Rozvíjajú svoj talent/zručnosť, športovú aktivitu, angažujú sa ako dobrovoľníci a na záver zvládnu niekoľkodňovú dobrodružnú expedíciu v prírode bez pomoci digitálnych technológií.

DofE má tri úrovne – bronzovú, striebornú a zlatú. Po absolvovaní každej z nich žiaci získajú  významný medzinárodný certifikát, ktorý im môže pomôcť, keď sa budú hlásiť na univerzitu alebo do zamestnania. Je dôkazom toho, ževedia na sebe pracovať, vedia si nastaviť ciele a vytrvalo a motivovane pracovať na ich naplnení. Sú to cenné charakterové vlastnosti, ktoréuznávajú top slovenskí zamestnávatelia. Okrem certifikátu absolventi získajú aj odznak, ktorým sa zaradia do celosvetovej rodiny absolventov DofE. DofE totiž funguje vo vyše 130 krajinách.

Na OAMT sa veľmi tešíme, že sa dvom našim DofE-ákom podarilo získať zlatú úroveň, ktorú dosiahne len 3% mladých ľudí zapojených do programu.

Adriana SedlákováPatrik Klimo na sebe vytrvalo pracovali viac ako tri a pol roka a 19.3.2024 si z rúk významných osobností v priestoroch  Historickej budovy NR SR v Bratislave prevzali certifikát a odznak.  Veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku pán Nigel Baker svojou prítomnosťou prispel k slávnostnej atmosfére oceňovania.

Blahoželáme, Aďka a Patrik!

Zároveň ďakujeme učiteľom v našom DofE tíme: Janka Hamzová, Martina Dudeková, Zuzana Štefáneková, Janka Adamčáková a Ivana Pišná, ktorí svojim entuziazmom a prácou nad rámec svojich povinností významnou mierou prispievajú k rastu našich žiakov.

Veríme, že aj ďalší naši žiaci zapojení do DofE programu siahnu až na zlato.