Matematický Náboj

V Bratislave a Košiciach sa každoročne uskutočňuje celoslovenská súťaž Matematický Náboj. Tentokrát sa odohrala 19. apríla 2024. V čase konania súťaže riešili  rovnaké úlohy súťažné tímy v ďalších 10 krajinách Európy a Ázie. Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina reprezentovalo 10 matematicky nadaných žiakov, ktorí súťažili v 2 tímoch. Seniorsky tím zložený zo žiakov IV. B a III. B za 2 hodiny súťaže vypočítal 27 príkladov a umiestnil sa na výbornom 9. mieste v rebríčku 65 slovenských tímov. Juniorsky tím pozostávajúci zo žiakov II. B a I. B tiež nelenil a s 24 príkladmi skončil v prvej tretine súťažného rebríčka, na 21. priečke.
Všetkým súťažiacim ďakujem za elán a nadšenie pre matematiku, ktoré preniesli aj do spoločného riešenia príkladov Náboja.