MATRIX TALENT – SOŠ podnikania a služieb v Námestove

Pominula doba únavného dištančného vzdelávania a karantény, ktoré zmenili a ovplyvnili životy mnohých ľudí. Nás učiteľov a žiakov obmedzovala v možnosti odborne sa vzdelávať a mohli sme sa zúčastňovať len na webinároch. Po dištančnom vzdelávaní, neustálom prerušovaní prezenčnej formy vyučovania, sa nám otvorili nielen reštaurácie, divadlá a wellnes centrá, ale aj viaceré možnosti reprezentovať našu školu a krásne povolanie kaderník. V marci sme boli oslovení zapojiť sa do medzinárodnej kaderníckej  súťaže MATRIX TALENT, do dvoch súťažných disciplín Balayage a Pánsky strih.  Spomedzi 80. súťažiacich z Čiech a Slovenska boli vybrané aj naše dve žiačky I. N, odbor vlasová kozmetika, Klaudia Huráková a Patrícia Griešová. Byť vybraný medzi 15 najlepších, bolo veľkým úspechom.

Súťaž Matrix talent bola 1. ročníkom medzinárodnej súťaže, ktorá sa konala v stredu 04. 05. 2022 v Atrium Palac Pardubice. Tešili sme sa nielen na mladých a talentovaných súťažiacich, ale aj na Matrix Show. Celým dňom sme boli sprevádzaný moderátorom Jakubom Kotekom z Európy 2. Súťažiaci aj modely si nacvičili choreografiu prehliadky a boli upravení stylistami a kozmetičkami. Súťažiaci boli hodnotení 5 člennou porotou- Matrix školitelia, šéfredaktor časopisu Estetika Pecho Ivan, celebritný kaderník Jiří Prágr a celebritná kaderníčka Petra Mechúrová. V súťažnej disciplíne Balayage sme sa umiestnili na 4. mieste, v pánskom strihu na 6. mieste. Klaudia a Patrícia preukázali svoje zručnosti, kreativitu a schopnosť spolupráce. Aj napriek tomu, že sme sa neumiestnili v prvých troch miestach, máme byť na čo hrdí. Spoločne sa tešíme novým skúsenostiam a zážitkom, ktoré sme spolu počas dvoch dní v Pardubiciach strávili. Ďakujeme aj za trpezlivosť a spoluprácu Anete a Františkovi, ktorí nám umožnili pohrať sa s ich vlasmi.

Mgr. Denisa Beňušová