Medzinárodná jazykovo-umelecká súťaž TRANZISTOR

Aj tento školský rok sme sa zúčastnili medzinárodnej jazykovo-umeleckej súťaže tranzistor, ktorá prezentuje umelecké čítanie vlastných alebo prevzatých literárnych diel. Tento rok dostali študenti zadanie predviesť hru anglického prozaika a dramatika Johna Galsworthyho. Po dlhšom hľadaní sme sa nakoniec rozhodli pre jeho hru Strieborná tabatierka, v ktorej cez príbeh zmiznutia strieborne škatuľky na cigarety Galsworthy porovnáva rozdielny postoj k životu bohatej spoločenskej triedy, často s pokriveným charakterom, s poníženým a neraz bezmocným správaním triedy chudobných.

Naši študenti Michaela Gáborová, Daniela Rakytová, Daniela Pikalová, Tomáš Kossuth, Filip Jurčo, Damián Mlynček, Michal Miroslav Moravčík (III. A), Daniel Fuzia (II. A) a Andrej Kubík (septima) sa tejto výzvy chopili a v novembri rozhlasovú hru nahrali. Nikto z nich vtedy netušil, že o dva mesiace sa cez krajské semifinále prebojujú do celoslovenského finále, kde nakoniec získali prvé miesto.

Gymnázium, Liptovský Hrádok