Medzinárodná konferencia All Inclusive

2. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE PRE POMÁHAJÚCICH PRAKTIKOV A ŠKOLSKÉ KOMUNITY


Termín konania: 11. Januára 2024
Miesto konania: Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok

CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE
Budovať inkluzívnu komunitu pre rozvoj a inovatívne smerovanie edukácie a inklúzie detí a žiakov na Slovensku.
Termín ukončenia registrácie na konferenciu: 6.1.2024


PROGRAM KONFERENCIE
Registrácia účastníkov
8:00 – 9:00
Otvorenie konferencie
9:00 – 9:20
Dopoludňajší blok prednášok
9:20 – 12:45
Obedová prestávka
12:45 – 13:45
Popoludňajší workshopový blok
13:45 – 16:45
Záver konferencie
16:45 – 17:45
Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický – zabezpečený preklad do SJ, ČJ