Mikuláš na ľade medzi žiakmi SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou

Mikuláš so svojou družinou v svoj meninový deň zavítal aj medzi žiakov Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou a rozhodol sa potešiť i slávnostne naladiť ľudí okolo seba.

          V dopoludňajších hodinách sa žiaci obliekli do kostýmov svätého Mikuláša, anjela a čerta. S batohom plným prekvapení najskôr rozveselili žiakov našej školy. Svojím spevom  a sladkými cukríkmi obdaroval všetkých „poslušných“ žiakov, no a tým menej poslušnejším sa ušlo aj trocha sadzí na tvár od riadne rozčertenej čertice. Vďaka milým anjelikom všetko nakoniec dobre dopadlo. Potom sa vybrali do jednotlivých tried a na pamiatku sa všetci zvečnili na fotografiách. Ďalšou aktivitou bolo korčuľovanie na ľadovej ploche v hokejovej hale v Krásne nad Kysucou. Naši žiaci predvádzali základy a techniku korčuľovania. Súťažili v obratnosti na korčuliach a najlepší si zaslúžili sladkú odmenu.

          Táto akcia priniesla do našej školy sviatočnú atmosféru a čaro Vianoc. Dúfame, že všetci boli s Mikulášom spokojní, veď naši žiaci do tohto dňa vložili svoje srdce. Deň sa niesol v duchu lásky, pokoja, dobrosrdečnosti a príchodu Vianoc – sviatkov pokoja a rodiny.