Mladý elektronik

Žiaci našej školy sa zúčastnili 5. ročníka celoštátnej súťaže MLADÝ ELEKRONIK, ktorý sa konal pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
v Gbeľanoch v dňoch 24. a 25. októbra 2023.

Strednú priemyselnú školu informačných technológií Tvrdošín reprezentovali žiaci 2.D triedy Vratko Hajdučík a Patrik Novák. Vratko Hajdučík obsadil 1. miesto a Patrik Novák
22. miesto.

Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.