Mladý tvorca 2023 – 1. miesto v súťaži TOP výrobok v oblasti elektrotechniky

V dňoch 21.-23.6.2023 sa v Nitre konala celoslovenská prezentačná výstava stredných odborných škôl Mladý tvorca 2023.

 V rámci  30. ročníka tejto výstavy svoje aktivity prezentovalo takmer 100 škôl a  aj naša škola tu mala svoj výstavný stánok. Zároveň sme prihlásili výrobky našich žiakov a kolegov do súťaží vyhlásených Ministerstvom hospodárstva SR

Do súťaže TOP výrobok v kategórii elektrotechnika sme prihlásili  učebnú pomôcku „Pracovný stôl na výučbu PLC systémov“ ,ktorú vytvorili žiaci 4. ročníka Ján Holeček a Marek Hvoľka pod vedením učiteľa odborných elektro predmetov Ing. Jána Rakúsa.

Tento pracovný stôl následne prezentovali pred odbornou porotou, ktorá na základe zhodnotenia všetkých prihlásených výrobkov ten náš vyhodnotila ako najlepší. 

Naša škola si teda z tejto výstavy odniesla zaslúžené 1. miesto za TOP výrobok v oblasti elektrotechniky a my môžeme byť právom hrdí na našich žiakov, učiteľov a celkovo kvalitu nášho odborného vzdelávania.