Mliečny deň v Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši stál za to!

Tohtoročný Deň mlieka sa v Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši naozaj vydaril. Po niekoľkomesačnom dištančnom vzdelávaní bola posledná májová streda venovaná jeho propagácii a reklame. Zážitková forma vyučovania poskytla žiakom možnosť prezentovať svoje marketingové a komunikačné zručnosti.

Okrem prezentácie zameranej na benefity mlieka a kyslomliečnych výrobkov na ľudský organizmus, mali účastníci podujatia možnosť zasúťažiť si a overiť svoje vedomosti vo vedomostnom kvíze.    

Žiaci učebného odboru obchodný pracovník v rámci marketingových aktivít priblížili päť dôvodov, prečo piť mlieko a konzumovať mliečne výrobky. Hoteláci pripravili netradičné mliečne miešané nápoje. Za všetky možno spomenúť Kokosové mojito, Cviklový elixír či kyslomliečny koktail so zelerovou príchuťou. Aranžéri zas prezentovali návrhy obalov na netradičné druhy mlieka a mliečnych výrobkov. Rovnako sa pokúsili spropagovať mlieko reklamnými plagátmi.

Potešili aj sladké výtvory žiakov učebného odboru cukrár, ktorí pripravili zaujímavú prezentáciu cukrárskych výrobkov z kyslého mlieka.

Finger food s jarnými produktami (zelenú mala špargľa) bol pre žiakov učebného odboru kuchár skvelou príležitosťou, ako prezentovať svoje zručnosti a kreativitu. Dôkazom toho boli lístkové kanapky so špargľou, variácie z lístkového cesta s tromi druhmi peny (bryndzovou, cviklovou a nivovou), ako aj tradičné syrové a bryndzové tyčinky či pagáče. 

Atmosféru Dňa mlieka podčiarkli aj dievčatá, ktoré zaspievali ľudovú pesničku z Horehronia. Nechýbalo ani poetické slovo, a, samozrejme, ani dobrá nálada. Deň mlieka bol preto mimoriadne vydareným podujatím, ktoré si s radosťou zopakujeme aj o rok.

Mgr.Ivana Romanová, učiteľka všeobecno-vzdel. predmetov

Ing. Michaela Feriancová, vedúca predmetovej komisie spol. stravovania