Murári SOŠ stavebnej v Žiline postúpili na celoštátne kolo SKILLS SLOVAKIA 2022

V dňoch 26. – 28. apríla 2022 sa na pôde Strednej odbornej školy stavebnej v Nitre uskutočnil už 27. ročník medzinárodnej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí v odbore murár – MURÁR 2022. Vyhlasovateľom súťaže je Nitriansky samosprávny kraj.

Súťaže sa mohli zúčastniť žiaci 1. až 3. ročníka učebného odboru murár a študijného odboru operátor stavebnej výroby. Súťažili dvojčlenné družstvá, z každej školy jedno súťažné družstvo. Teoretická časť sa realizovala formou testu. Úlohou praktickej časti súťaže bolo zhotoviť fragment muriva z tvaroviek Porotherm a Ytong na lepiacu maltu podľa výkresovej dokumentácie a zhotoviť vnútornú omietku MVR UNI.

Našu školu reprezentovali žiaci I.G triedy učebného odboru murár – David Krasňan a Marek Michal Vražel pod vedením majstra odbornej výchovy Dušana Milúcha.

V silnej konkurencii 15 zúčastnených súťažných družstiev naši žiaci získali pekné štvrté postupové miesto a musíme ich pochváliť za vynikajúcu reprezentáciu školy, pretože ako prváci dokázali zúročiť svoje vedomosti a zručnosti. Získané skúsenosti im určite pomôžu v ich ďalšom profesijnom raste.

Veľkým úspechom je, že postupujú na celoštátne kolo SKILLS SLOVAKIA 2022, ktoré sa uskutoční na pôde SOŠ stavebnej v Nitre 10. – 12. mája 2022.

Budeme našim chlapcom držať palce!