Najkrajšia torta Slovenska

Dňa 12. 10. 2023 sa žiačky SOŠOaS Čadca zúčastnili súťaže O NAJKRAJŠIU TORTU SLOVENSKA v Púchove, ktorú usporiadal Klub cukrárov Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov pod záštitou SOŠOaS v Púchove.

Súťaže sa zúčastnili žiačky 2. ročníka odboru cukrár Tamara Zuziková a Adéla Bednárová, ktoré pripravili pod vedením MOV Mgr. Pištekovej, MOV Dolečkovej a MOV Gančárovej tortu na tému Jesenný zber.

Práce boli hodnotené vizuálne, ich precíznosť, originalita, nové trendy, vhodné farebné doladenie, jednotlivé detaily, korešpondencia s názvom a celkový dojem. Veľký význam v hodnotení zohrala chuť výrobku.

Žiačky obsadili v kategórii K/2 junior krásne druhé miesto.

Predsedníčka Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov Mgr. Jozefína Zaukolcová vyzdvihla vysokú úroveň produktov, všetkých súťažiacich povzbudila k ďalšej práci a poďakovala sa za účasť.