Najlepší kuchári a cukrári  sú z Hotelovej akadémie v Žiline

Dňa 11. 04. 2024 sa konalo finálové kolo 13. ročníka súťaže v odborných zručnostiach SKILLS SLOVAKIA – Gastro Junior METRO CUP v odbore kuchár skončilo pre našu školu obrovským úspechom.

Naši žiaci Mário Gálik, 2.F a Ondrej Kulíšek, 5.F získali vo finále nádherné 1. miesto.

Žiakom srdečne blahoželáme a za prípravu ďakujem pánovi Mgr. F. Plavému a pani Mgr. M. Kamenčíkovej.

Nasledujúci deň sa konal 4. ročník celoštátnej súťaže SKILLS SLOVAKIA Gastro Junior CUP – odbor cukrár.

V tejto súťaži sme zožali tiež obrovský úspech, získali sme prvé miesto.

Súťaže sa zúčastnili žiačky Alexandra Dubravková, 3.D a Yuxing Zhou, 2.D.

Žiačkam srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Veľká vďaka patrí pani majsterkám, ktoré žiačky pripravovali Mgr. Viera Hýllová a Mgr. Michaela Záňová.

Súťaže prebiehali v rámci veľtrhu Danubius Gastro 2024, Incheba Bratislava

Súťaže spoluorganizovali ŠIOV  v spolupráci odborným gestorom Slovenským zväzom kuchárov a cukrárov pod záštitou MŠVVaM SR.