Najlepším programátorom CNC strojov na Slovensku je žiak SOŠ technickej v Čadci Dávid Staník

V dňoch 19. – 21. 03. 2024 sa na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Banskej Bystrici konal 24. ročník celoslovenskej súťaže ZENIT v strojárstve. ZENIT je súťaž s podtitulom „Zručnosť, elán, nápaditosť, invencia , tvorivosť“. Cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov stredných odborných škôl, rozvíjanie  tvorivých kompetencií žiakov , odborných teoretických vedomostí , praktických schopností a zručností v oblastiach strojárstva , elektrotechniky a programovania.

 V kategórii strojárstvo zameranej na CNC programovanie strojov sa majstrom Slovenska stal Dávid Staník, žiak IV.C triedy Strednej odbornej školy technickej v Čadci študujúci odbor mechanik nastavovač. V silnej konkurencii víťazov krajských kôl preukázal svoj potenciál, odborné vedomosti a zručnosti a zaslúžene v preferovanej kategórii zvíťazil.

Výrazný úspech je dielom koncepčnej práce v rámci vzdelávacieho procesu na Strednej odbornej škole technickej v Čadci s dôrazom na odborné vzdelávanie a v snahe čo najlepšie pripraviť svojich absolventov pre ich uplatnenie sa na trhu práce. Poďakovanie patrí predovšetkým Ing. Matejovi Čierňavovi, ktorý žiaka na krajskú ako aj celoslovenskú súťaž systematicky a koncepčne pripravoval.

Blahoželáme.