Národné oceňovanie ANGAŽOVANÁ ŠKOLA

Štvrtý ročník prestížneho oceňovania škôl na Slovensku pozná víťazov.

Od roku 2020 majú všetky školy na Slovensku možnosť získať oficiálnu značku Angažovaná škola, zameranú na zavádzanie vyučovacej stratégie service learning na školách. Oceňovanie s názvom Angažovaná škola – národná cena za service learningový projekt je zamerané na zdôraznenie a ocenenie práce materských, základných a stredných škôl, ktoré realizujú service learningové projekty, podporujú aktívne občianstvo mládeže a realizujú aktivity v prospech komunity, ktorými dosahujú vzdelávacie ciele.

 V roku 2023 sa do oceňovania Angažovaná škola prihlásilo rekordných 30 škôl z celého Slovenska s 35 projektami. Hodnotiaca komisia vybrala 19 finalistov – projektov a z nich 3 víťazov.

Víťazom 4. ročníka oceňovania Angažovaná škola v kategórii stredná škola a držiteľom zlatej značky Angažovaná škola sa stala Stredná odborná škola podnikania a služieb v Námestove s projektom LeSníček. Víťazný projekt spojil všetky komunity, s ktorými škola dlhodobo spolupracuje. Hlavným cieľom projektu bolo prepojenie komunít zdravotne znevýhodnených detí, mužov, žien, sociálne slabých rodín, seniorov, žiakov základných a stredných škôl regiónu Hornej Oravy v spoločnom poznávaní chránených stromov a vytvorení náučno-rozprávkovej knihy LeSníček.

Ako víťazi národného oceňovania sme nominovaní na oceňovanie na úrovni strednej a východnej Európy na tzv. Regional Award for Successful Service-Learning Practice in Central and Eastern Europe.

Z úspechu našich žiakov a učiteľov sa veľmi tešíme a srdečne im blahoželáme.

Viac o projekte sa dozviete prostredníctvom videa: