Návšteva britského veľvyslanca v GVARZE

Posledné júnové dni v škole sa niesli v znamení upratovania tried a školy, vyhodnocovaním súťaží Super trieda či Najzdatnejšia trieda, ako aj očakávaním posledného dňa v škole. A práve v tomto období, 28.6.2023, sme privítali vzácnu návštevu, p. Nigela  Bakera, britského veľvyslanca v SR. Jeho záujem navštíviť našu školu vyvolala práca Jakuba Fileka na dejepisnú olympiádu pod názvom Ivan Otto Schwarz. Písal o slovenskom letcovi, ktorý lietal počas 2. svetovej vojny v britskom vojnovom letectve Royal Air Force (RAF) ako člen 311. československej bombardovacej perute. Bol členom posádky lietadla, ktorému sa podarilo zničiť nemeckú loď Alsterufer.

Po privítaní pána veľvyslanca p. riaditeľkou a jeho milých slovách v slovenčine, Jakub odprezentoval svoju prácu a  začala sa diskusia študentov s pánom veľvyslancom v anglickom jazyku na rôzne témy od kultúry až po šport. Žiaľ, p. Baker musel po hodine diskusie odísť, pretože ho čakali v Žiline ďalšie povinnosti. Spolu s primátorom mesta otváral na Hlinkovom námestí výstavu fotografií kráľovnej Alžbety II. z návštevy Slovenska v roku 2008.

Sme radi, že sme mali možnosť stretnúť sa s p. veľvyslancom, ktorý má bohaté skúsenosti v diplomatických službách a podelil sa s nami o  svoje poznatky.

PhDr. Alica Virdzeková