Návšteva ministra školstva v SOŠ obchodu a služieb v Dolnom Kubíne

Dňa 25.06.2022 navštívil minister školstva Branislav Gröhling Strednú odbornú školu obchodu a služieb v Dolnom Kubíne. Pozrel si priestory a vybavenie školy, diskutoval s učiteľmi, nepedagogickými zamestnancami aj študentmi. Absolvoval slávnostnú tradičnú rozlúčku s maturantmi pred ich odchodom na akademický týždeň, prispel im „do klobúka“ a poprial im úspešné zmaturovanie a najmä uplatnenie sa na trhu práce a vo svete podnikania.

Škola ministrovi odovzdala pamätnú plaketu ako poďakovanie za podporu a spoluprácu pri riešení havarijného stavu okien na budove, pričom škola získala dotáciu 100 000€.

Minister navštívil vyučovanie v 2 triedach, kde skonštatoval nevyhnutnosť v pokračovaní modernizácie základného materiálneho vybavenia odborného vzdelávania. Diskutoval so žiakmi o perspektívnosti študovaných odborov – ako to cítia oni.

Na záver stretnutia sa uskutočnila beseda so zamestnancami školy o plánoch rozvoja školy a  aktuálnych problémoch.

video FB školy: https://www.facebook.com/100063517391183/videos/344308184469846