„Nechajte ma byť takou, aká som”  

Životný príbeh Anny Frankovej

Dňa 7. februára 2024 sa v budove Strednej odbornej školy lesníckej, Medvedzie 135, Tvrdošín uskutočnilo slávnostné otvorenie Putovnej výstavy Anny Frankovej. Výstavu pripravil Dom Anny Frankovej v Amsterdame a organizuje sa vo viac ako 40 krajinách po celom svete. Na Slovensku ho od roku 2005 zastrešuje Nadácia Milana Šimečku.

Táto medzinárodná výstava bola sprístupnená žiakom ZŠ, študentom SŠ a širokej verejnosti od 08. 02. 2024 do 08. 03. 2024 v čase od 8:00 do 14:00 hod. Na stránke školy bol sprístupnený objednávkový formulár na základe, ktorého sa dali prehľadne  plánovať vstupy na výstavu a následne lektorov, ktorí mali teoretické vyučovanie.

Výstava rozvíja koncept rovesníckeho vzdelávania. Výstavou sprevádzali svojich rovesníkov a verejnosť samotní žiaci SOŠ lesníckej v Tvrdošíne, ktorí absolvovali 2-dňové školenie. Počas neho získali všeobecný prehľad o dejinách druhej svetovej vojny a holokauste. Počas lektorovania si vylepšili svoje komunikačné a argumentačné zručnosti, učili sa vystupovať pred ľuďmi a kriticky myslieť. Lektori sa museli prispôsobovať účastníkom výstavy.  Vhodnú rétoriku museli voliť pred žiakmi 7. ročníkov ZŠ, inú pri 8. – 9. ročníkoch, stredoškolákoch a inú pri lektorovaní pedagógov a majstrov odborného výcviku. Výstavu navštívili žiaci zo všetkých tried SOŠ lesníckej no  pomerne rýchlo zarezonovala v povedomí ZŠ a SŠ škôl aj vďaka skvelým lektorom. Boli dni kedy lektori museli zvládnuť aj štyri vstupy denne a medzi tým išli napísať dôležitú písomnú prácu či test, hlavne maturanti, ktorí sa pripravovali na písomnú časť maturitnej skúšky. Spolu dokázali uskutočniť 38 vstupov na výstavu Životného príbehu Anny Frankovej a sprostredkovať odkaz tejto výstavy 846 ľuďom.

Výstava sa skladá z dvoch častí – historickej a súčasnej, ktoré spája téma stereotypov, predsudkov a diskriminácie v minulosti a dnes.

Historická časť výstavy sprevádza životom Anny Frankovej od jej narodenia až po smrť v koncentračnom tábore Bergen-Belsen. Prostredníctvom archívnych fotografií dokumentuje život Frankovcov v Nemecku, emigráciu do Amsterdamu a ukrývanie sa v tajných priestoroch firmy Otta Franka. Súčasne ukazuje historický kontext doby: vzostup nacionálneho socializmu, diskrimináciu a prenasledovanie židovského obyvateľstva, ktoré vyústilo do genocídy Druhá časť výstavy necháva prehovoriť súčasných mladých ľudí. Vyjadrujú sa k rôznym témam, ktoré vyplývajú z historickej časti výstavy: – Identita – čo tvorí tvoju identitu? Ako sa vidíš? Ako ťa vidia iní?  Skupinová identita – do akých skupín patríš? Čo si o nich myslia ostatní ľudia?  Diskriminácia – čo sa stane, ak ťa iní ľudia neakceptujú alebo neprijmú?  Reakcia – čo môžeš urobiť, ak si svedkom diskriminácie.

Tak teda otázka, ktorá rezonovala na záver výstavy „ Čo sme ochotní urobiť pre to, aby sa história neopakovala, aby sa búrali  stereotypy správania, ako budeme narábať s predsudkami, ako sa postavíme voči diskriminácii?“ Odpoveď je na každom z nás……

Budujme preto krajší a lepší svet, aby sme život mohli žiť dôstojne, v mieri a plnohodnotne.

Touto cestou ďakujeme Nadácii Milana Šimečku, že aj vďaka výstave „Nechajte ma byť takou, aká som“ sme mohli prispieť do spoločnosti zrnkami tolerancie, rešpektu, úcty, pomoci, lásky, budovaním pozitívnych vzťahov, hodnôt, postojov a správania. Veríme, že aj návštevníci  výstavy budú tieto zrnká rozdávať svojím príkladným postojom a správaním a život v spoločnosti môže byť pre každého lepší a šťastnejší.

Putovná výstava Anny Frankovej je realizovaná s finančnou podporou The Conference on Jewish Material Claims Against Germany (Claims Conference).

                                                                                                             Garant výstavy    Mgr. Lucia Vojtková