Nenápadní hrdinovia 2023

            V dňoch 14.11.-15.11.2023 sa  v Trenčíne uskutočnil 15. ročník projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom. Začiatok projektu pre aktuálny rok je vyhlásený v marci pri príležitosti výročia sviečkovej manifestácie a končí sa konfernciou pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu. Do projektu sa zapojili nielen študenti zo Slovenska, ale aj zo Slovinska a Ukrajiny, ktorí prezentovali svoje práce o osudoch bývalých politických väzňov. Študentskú konferenciu zorganizovalo Občianske združenie Nenápadní hrdinovia v spolupráci s Konfederáciou politických väzňov Slovenska. Konala sa pod záštitou politického väzňa a spisovateľa Rudolfa Dobiáša v Kultúrno-kreatívnom centre Hviezda v Trenčíne.

            V úvode sa účastníkom konferencie prihovoril František Neupauer, iniciátor myšlienky projektu. S príhovorom vystúpil primátor mesta Trenčín, Richard Rybníček ako aj riaditeľ Konrad Adenauer Stiftung, Tomislav Delinic. Na konferencii sa zúčastnili aj zástupcovia Konfederácie politických väzňov Slovenska a ďalší významní hostia: J. E. Dr. Stanislav Raščan, veľvyslanec Slovinska na Slovensku, Peter Sandtner, predseda KPVS, poslankyňa európskeho parlamentu Miriam Lexmann a v závere prítomných pozdravil aj Rudolf Dobiáš.

            Gymnázium Varšavská 1 v Žiline sa už trinásty rok aktívne zapája do tohto projektu.

Za toto obdobie sme spracovali životné príbehy okolo 90 ľudí, prenasledovaných bývalým totalitným režimom. Je dôležité, aby práve mladí ľudia poznali národné dejiny a dokázali sa z nich poučiť.

Umiestnenie našich študentov:

Zlaté pásmo:

Sára Mühlbergerová, Adela Vrždáková (6.B)

Michal Lábaj, Jakub Filek (6.A)

Natália Brídová, Tamara Wenclová (7.B)

Alexandra Gaňová (7.B), Vanessa Maráková (8.B)

Strieborné pásmo:

Adam Harkabus, Rastislav Huňora (7.B)

Stella Čarnecká, Zuzana Zemanová (7.A)

Nikola Hodasová (7.B), Sebastián Blaho (7.A)

Vanessa Nesselmannová, Ema Uhláriková (7.A)

Andrej Beleš, Radoslav Káčerik (7.A)

 Bronzové pásmo:

Jakub Horeháj, Tomáš Jaloviar (7.B)

Tereza Tereňová, Viktória Obročníková (7.A)

Víťazom srdečne blahoželáme!

Okrem samotnej konferencie sa jej účastníci zúčastnili aj na ďalších akciách. Po príchode  do Trenčína mali možnosť navštíviť Trenčiansky hrad a po jeho prehliadke sa zúčastnili diskusie na tému sloboda a pravda. Študentov reprezentoval náš študent Michal Lábaj a študentka z Bratislavy.

Po vyhlásení výsledkov sa účastníci konferencie zúčastnili na pietnom  akte úcty obetiam komunistického režimu, ktoré boli v minulosti odsúdené i bývalým vojenským súdom v Trenčíne.

Skončil sa ďalší ročník úspešného projektu a my veríme, že aj v budúcom roku sa nám podarí spracovať ďalšie príbehy ľudí, nespravodlivo prenasledovaných v období totality.

                                                                                   PhDr. Alica Virdzeková