Nesmieme zabudnúť (Lidice pre 21. storočie)

Památnik Lidice organizuje pre žiakov medzinárodnú vedomostnú súťaž Lidice pre 21. stor. V tomto roku sa konal už 18. ročník tejto súťaže. Spoluorganizátormi sú aj ďalšie inštitúcie, ako je Ústav pre štúdium totalitných režimov a Filozofická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe. Záštitu nad súťažou aj tento rok prevzali minister kultúry ČR, ministerka obrany ČR, minister školstva, mládeže a telovýchovy ČR a primátor hlavného mesta Prahy. Súťaž má dve kolá, okrem vypracovania vedomostných úloh si súťažiaci vyberajú jednu z daných tém a píšu stanovený literárny útvar.

Gymnázium, Varšavská 1 v Žiline sa aj tento rok zapojilo do tejto súťaže a jeho študenti dosiahli vynikajúce výsledky. Medzi ocenenými finalistami bolo 12 študentov GVARZY: Agáta Maliarová, Dorota Bednarovská, Rebeka Jurigová, Tereza Tereňová, Marek Mažgút, Nadežda Višňovská, Zuzana Zemanová, Bibiana Antošová, Lukáš Dinga, Michal Holeša, Tomáš Pokrievka, Kristína Šimková. Zároveň Agáta Maliarová zo sexty A sa stala celkovou víťazkou – umiestnila sa na  1. mieste v 18. ročníku Lidíc pre 21. stor. Zároveň škola získala 6. miesto ako najaktívnejšia škola v zapojení do súťaže.

Sedem študentov sa zúčastnilo slávnostného vyhodnotenia, ktoré sa uskutočnilo 25.5.2023 v Centre súčasného umenia DOX v Prahe. Okrem slávnostného odovzdávania cien mali účastníci možnosť pozrieť si priestory centra ako aj aktuálne výstavy súčasných výtvarníkov a absolvovať jeden zo vzdelávacích programov.

Pretože zo Žiliny do Prahy je ďaleko, pricestovali sme o deň skôr a využili sme čas na to, aby sme si pozreli aj pamätihodnosti Prahy. Nemohli sme obísť ani Pražský hrad, Karlov most, Staromestské námestie s orlojom či Václavské námestie. Praha ponúka aj množstvo kultúrnych podujatí, preto sme večer strávili v Národnom divadle na predstavení Kráľ Oidipus.

Víťazom blahoželáme k úspešnej reprezentácii školy v medzinárodnej súťaži!

Ďakujeme organizátorom za výborne zorganizovanú akciu a možnosť sa jej zúčastniť.                      

PhDr. Alica Virdzeková