Nezabúdame!

Od roku 2005, kedy bol 27. január vyhlásený za Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu, sa pri tejto príležitosti konajú rôzne akcie. Ich cieľom je, aby sme nezabudli na udalosti, späté s druhou svetovou vojnou a nacizmom. Práve 27.1.1945 bol oslobodený Auschwitz (Osvienčim), najväčší vyhladzovací tábor, ktorého obeťami bolo najmä židovské obyvateľstvo.

 Aj v Gymnáziu, Varšavská v Žiline si pravidelne pripomíname významné udalosti, späté s našou históriou. Nie je tomu ináč ani pri tomto pamätnom dni. V spolupráci s Krajským kultúrnym strediskom sa dňa 26.1.2024 uskutočnila prednáška na tému Holokaust na Slovensku. Lektorom bol Mgr. Martin Garek, PhD. z Ústavu pamäti národa v Bratislave. Prítomným študentom priblížil etapy a dôsledky protižidovskej politiky v období Slovenského štátu, ako aj neľudskosť tejto doby.

Okrem tejto témy študenti mali možnosť zoznámiť sa s problematikou gulagov. Dozvedeli sa stručný náčrt histórie gulagov a videli film Gulagy, ktorý približuje osudy slovenských občanov, odvlečených po 2. svetovej vojne do týchto pracovných táborov, ako aj neľudské pomery v nich.

Akcia mala pozitívny ohlas medzi študentami školy. Našťastie žijeme v demokratickej spoločnosti, ale aj v nej sa stretávame s extremizmom, antisemitizmom a rôznymi prejavmi diskriminácie.

                                                             PhDr. Alica Virdzeková