OA DMJ Čadca získala ocenenie v rámci projektu Vráťme knihy do škôl 2024

Do 12. ročníka celoslovenského čitateľského projektu/súťaže Vráťme knihy do škôl sa tento rok v rámci Žilinského samosprávneho kraja zapojilo 113 materských, základných a stredných škôl. S počtom 3345 príspevkov od 1978 súťažiacich sa stal najaktívnejším krajom v rámci Slovenska. Nemalou mierou k tomu prispela aj naša Obchodná akadémia D. M. Janotu Čadca, keďže sme s počtom 1058 recenzií obsadili prvú priečku a získali poukážku v hodnote 50 eur na nákup kníh v obchodnej sieti Knihy pre každého. Pri losovaní sa šťastie usmialo na Bianku Maslíkovú (2. C), ktorá sa môže tešiť z vecných cien od Žilinskej župy. Aj týmto spôsobom naša škola motivuje žiakov k čítaniu, keďže rozvíja fantáziu, tvorivosť, zlepšuje slovnú zásobu a pravopis.

Akciu organizoval Bratislavský samosprávny kraj a jej cieľom bolo zvýšiť záujem mladých ľudí o čítanie kníh a kreatívne písanie ako dôležitý prostriedok osobnostného rozvoja, prehlbovať lásku k literatúre a správnou inšpiráciou vychovať sčítanú generáciu.                                              Autori: PK SJL