Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne obhájila titul Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

Cieľom medzinárodného vzdelávacieho programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (EPAS) je zvýšiť informovanosť študentov o európskej parlamentnej demokracii, úlohe Európskeho parlamentu a európskych hodnotách. Program  tiež motivuje k tomu, aby sa mladí ľudia aktívne zapájali do demokratických procesov EÚ.

Do programu EPAS  sa škola zapojila už v roku 2019, kedy získala titul Ambasádorská škola EP. V tomto školskom roku sa do programu opäť zapojilo 16 študentov tretieho ročníka pod vedením senior ambasádorov pani Janky Andrisovej a pána Jána Andrisa. Počas celého školského roka škola organizovala pre študentov  školy, ale aj žiakov základných škôl rôzne podujatia.

Celoročnú prácu školy ohodnotila Kancelária EP na Slovensku spolu s koordinátorom programu agentúrou Neuropea.  Slávnostné ukončenie sa konalo v Bratislave dňa19. júna 2023. Z 18 prihlásených škôl z celého Slovenska Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne obsadila krásne 5. miesto a študenti získali titul junior ambasádor Európskeho parlamentu.

Ing. Vilma Janotíková, riaditeľka školy