Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne škola priateľská k zdravotne znevýhodneným

Riaditeľka školy sa 20. 09. 2022 zúčastnila na odovzdaní Certifikátu zariadeniam priateľským k zdravotne znevýhodneným v meste Dolný Kubín. Certifikát bol škole priznaný  na základe mapovania odstrániteľných bariér vo verejných inštitúciách, ktoré realizovali členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých v Dolnom Kubíne v rámci Európskeho týždňa mobility.

Na podujatí riaditeľka školy podpísala Memorandum o spolupráci pri znížení bariér pre znevýhodnených a zdravotne postihnutých spoluobčanov mesta.

Škola sa ním zaviazala pomáhať sociálne znevýhodneným a zdravotne postihnutým spoluobčanom.

Ing. V. Janotíková, riaditeľka školy