Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne úspešná v celoslovenskej súťaži
„Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2022“

Úrad vlády SR vyhlásil 10. ročník súťaže „Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2022“. Súťaž bola určená študentom stredných a vysokých škôl SR a svojím obsahom je zameraná na pomoc regiónom z prostriedkov Európskej únie.

Úlohou súťažiacich  bolo  audiovizuálne spracovať finančnú pomoc zo štrukturálnych fondov Európskej únie v regiónoch.

Do súťaže sa zapojili aj žiaci obchodnej akadémie a po absolvovaní školského kola najlepšie videospoty postúpili do národného  kola. Vo finále súťaže národného kola  získal Damián Matis výborné 2. miesto.

Videospoty boli hodnotené odbornou komisiou zloženou zo zástupcov Úradu vlády a Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Mladí ľudia opäť dokázali svoju originalitu, šikovnosť, tvorivosť a ukázali veľkú dávku talentu a schopností. Do súťaže žiaci prihlásili práce, v ktorých vlastným pohľadom ukázali, čo všetko sa podarilo z eurofondov vybudovať.

Žiakom zapojeným do súťaže ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

Ing. V. Janotíková, riaditeľka školy