Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne
sa zapojila do programu Show Your Talent

Dňa 26. septembra 2022 sa  na škole uskutočnilo výberové konanie do programu Show Your Talent. Do programu bolo vybraných 16 žiakov.

Následne v dňoch 30. 09. –  2. október 2022 sa vybraní žiaci programu zúčastnili úvodnej víkendovkyOščadnici.

Súčasťou víkendovky boli aktivity zamerané na spoznanie svojich silných stránok, na tvorbu tímu, sebarozvoj a vytváranie prvotných vízií projektov.

Víkendovky sa zúčastnilo 16 žiakov a 4 učitelia. Žiaci boli rozdení do projektových tímov. Pracovali spoločne s mentormi z radov učiteľov, ktorí im zároveň budú pomáhať pri realizácii projektu.

Škola verí, že tieto aktivity budú pre žiakov prínosom a poznatky z nich využijú pri ďalšom štúdiu a v živote.

Ing. V. Janotíková, riaditeľka školy