Oceňovanie žiakov stredných škôl v Žilinskom kraji pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva

V Sobášnom paláci v Bytči sa vo štvrtok (27. 10. 2022) uskutočnilo slávnostné oceňovanie žiakov zo všetkých stredných škôl Žilinského kraja. Stalo sa tak pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva.

Ocenených bolo 41 žiakov stredných škôl z celkového počtu 98 nominovaných. Ocenení boli za úspechy a výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania v 5. kategóriách: mimoriadne študijne výsledky, šport, umenie a kultúra, mimoriadny čin ľudskosti, duálne vzdelávanie.

1. kategória – mimoriadne študijné výsledky (43 nominácií/15 ocenených)

2. kategória – šport (21 nominácií/11 ocenených)

3. kategória – umenie a kultúra (15 nominovaných/5 ocenených)

4. kategória- mimoriadny čin ľudskosti (8 nominácií/5 ocenených)

5. kategória – duálne vzdelávanie (11 nominácií/5 ocenených)

Ocenení boli žiaci z 25 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a zo 6 škôl mimo zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.

Súčasťou oceňovania bol aj kultúrny program, o ktorý sa svojimi vystúpeniami postarali žiaci zo žilinského Konzervatória a tanečné páry z Tanečno-športového klubu TopDance, Žilina.

fotodokumentácia na stiahnutie: https://flic.kr/s/aHBqjAcPX3​