Odborné školenia AGON A SCHELL 2022 v SOŠ stavebnej Žilina

       Pre žiakov končiacich ročníkov v odbore mechanik stavebno-inštalačných zariadení (MSIZ) a technik energetických zariadení budov (TEZB) sme opäť pripravili deň plný nových odborných informácií v oblasti vykurovania a sanitárnej techniky. Konal sa 29. novembra 2022, v prednáškovej sále na dielňach Bánovská cesta 9. Prvá časť dňa patrila spoločnosti AGON. Zaoberá sa návrhom zónových regulácií vykurovacích systémov a inteligentných systémov vykurovania, meraním energií a prístupovými systémami – smart home.

       Konateľ spoločnosti Ing. Noga vo svojej prezentácií a následnej diskusii, oboznámil žiakov s návrhmi, riešeniami regulácie vykurovacích systémov rodinných a bytových domov. Žiakom vysvetlil, že klasickým neefektívnym spôsobom regulácie vykurovania sú spojené mnohé problémy. Inteligentný systém vykurovania a zónová regulácia, premení obyčajnú reguláciu na maximálne efektívnu. Zaručuje automatické riadenie (teplota sa mení podľa časového harmonogramu). Vzdialený prístup (ovládanie vykurovania, nech ste kdekoľvek na svete). Úspora nákladov až 23 % (inteligentná regulácia teploty) a žiadne stavebné úpravy (bezdrôtový systém). Čo je najzaujímavejšie, návratnosť investície do štyroch rokov.

       Druhá časť patrila spoločnosti SCHELL. Školenie viedol zástupca spoločnosti pán Bahník. Na začiatku žiaci dostali malý darček – tašku s perom a katalógom výrobkov a metrom. Spoločnosť je zameraná na výrobu sanitárnych samozatváracích aj elektronických, senzorových armatúr, splachovacích systémov pre WC,  pisoáre, pripojovacích rohových ventilov a nezámrzných ventilov. Školiteľ pán Bahník žiakov oboznámil, že tento rok prekročili 600 miliónov vyrobených a namontovaných kusov rohových ventilov.

       Počas školenia žiakom predstavil výrobky ako aj novinky spoločnosti, ktoré majú montážnikom uľahčiť, zjednodušiť a zrýchliť prácu. Žiakom boli demonštrované vzorky výrobkov a cez inštruktážne videá vysvetlená správna montáž týchto výrobkov. Poukázal na to, že návod je pri každom produkte a je veľmi dôležitý. V praxi sa často stretávame s tým, že sa návody nečítajú.

       Obidve spoločnosti spolupracujú s našou školou nielen formou odborných, či certifikačných školení, ale prispievajú aj materiálom na súťaž a výuku žiakov. Zástupcom spoločností Schell a AGON ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Pripravujeme:   

13. januára 2023 – certifikačné školenie Alcadrain pre končiace ročníky odbor 
                                    inštalatér, MSIZ, TEZB.

13. apríla 2023 – odborné školenie a infomobil JIKA -LAUFEN.