Odmena za 1. miesto v celoslovenskom finále EKOolympiády Návšteva  Lausanne 24.10. – 27.10. 2022

Občianske združenie Planet Lover v spolupráci so Slovenským olympijským
a športovým  výborom
zorganizovali 1. ročník vedomostnej hry v oblasti environmentálnej výchovy – Ekoolympiáda. Súčasťou hry bol EKOtrenažér, kde študenti najskôr trénovali odpovede na  otázky v súťažných témach: voda, biodiverzita, odpad, klimatická zmena.  

Za víťazné 1.miesto v kategórii stredné školy v celoslovenskom finále získal  študent Strednej priemyselnej školy informačných technológií Ignáca Gessaya Tvrdošín Timotej Leginus a pani učiteľka Mgr. Zuzana Šimurdiaková odmenu v podobe exkurzie do jednej
z najudržateľnejších budov na svete, sídla Medzinárodného olympijského výboru (MOV)
v švajčiarskom meste  Lausanne.  Počas prehliadky mali možnosť stretnúť sa
s prezidentom MOV Thomasom Bachom a krátko podiskutovať o dôvode návštevy MOV.
V poobedňajších hodinách nasledovala návšteva  Olympijské múzeum v Lausanne. Toto múzeum je venované histórii olympijských hier. Sú tu umiestnené stále a dočasné výstavy
o športe, rôzne pamiatky na významných víťazov a suveníry z jednotlivých ročníkov.  

Ďakujeme občianskemu  združeniu Planet Lover a Slovenskému olympijskému výboru sa možnosť navštíviť sídlo MOV, Olympijské múzeum a spoznať historické mesto Lausanne. Táto návšteva Lausanne nás povzbudila aj naďalej zapájať a motivovať žiakov v oblasti environmentálnej výchovy.