Olympijský deň 28.06.2023 SOŠ DaS Krásno nad Kysucou

Olympijský deň je oveľa viac než len športové podujatie, je to deň, keď sa každý človek vo svete môže stať aktívnym, môže sa dozvedieť o olympijských hodnotách a objaviť nové športy. Tradícia športového dňa v duchu olympijských zásad sa uskutočnila aj našej škole. Vďaka podpore olympijského klubu v Čadci si študenti zasúťažili v rôznych športových disciplínach, napr. prekážkový beh, basketbal, futbal, granát, vedomostný kvíz. Aj napriek tomu, že to nie sú olympijské disciplíny, chuť a radosť z pohybu si užili.