Olympijský deň na GVARZE v duchu hesla Let’s move!

“Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu športu”

Olympizmus je životná filozofia, oslavujúca a adekvátne spájajúca telesnú zdatnosť, silnú vôľu a športového ducha. 22. 6. 2023 sme tieto tri prvky opäť zjednotili, a to počas Olympijského dňa na GVARZE.

Hovorí sa, že v najlepšom treba prestať. To ale neplatí o prípravách športového dňa pre našich Gvarzákov a Gvarzáčky v duchu hesla Let’s move!

Členovia Školského parlamentu a kabinetu telesnej výchovy a športu si opäť vyhrnuli rukávy a zorganizovali tento skvelý športový deň, ktorý každoročne vyhlasuje Slovenský olympijský výbor.

Okrem toho, že sme najmä vďaka našim sponzorom (IMPA Žilina, Tesco, Intersport) zabezpečili občerstvenie a ceny, sme sa počas celého Olympijského dňa snažili namiesto súťaživosti a snahy o zisk ocenení vyzdvihnúť význam a budovanie pozitívneho prístupu k pravidelnému pohybu a zdravému životnému štýlu.

Olympijský deň bol oficiálne zahájený nástupom tried a ich triednych učiteliek s vlastným návrhom trička, ktorý charakterizoval danú triedu, a otvorenie sprevádzalo aj tanečné vystúpenie dievčat z prím. Jeden zo základných symbolov olympijských hier – vlajku s piatimi kruhmi – priniesli za zvukov olympijskej hymny členovia Školského parlamentu. Olympijskú pochodeň v štafetovom behu prevzali žiaci Maxim, Šimon, p. učiteľ Chlebana a na záver pani riaditeľka Janka Zrníková, ktorá olympijský oheň zapálila.

Fungujúce a aktívne využívané revitalizované športovisko a priestory telocvične ožili pohybom, charakterom súťažiacich a sebadisciplínou.

Heslo LET’S MOVE! Poďme! bolo počuť celým areálom školy, počas športových disciplín hrala a spievala naša školská kapela a tí, čo nesúťažili, povzbudzovali svoje tímy, či už vo volejbale, futbale, atletických disciplínach alebo silových cvičeniach. Všetci vkladali do súťaženia maximálne odhodlanie, chuť vyhrať, ale aj snahu ukázať svoju pohybovú zdatnosť.

Záver školského roka priniesol zmenu a odreagovanie. Dúfame, že náš Olympijský deň na GVARZE bol pre všetkých nezabudnuteľný a inšpiroval ostatných k pohybu a športovej zábave.

Tešíme sa na ďalší ročník!