Olympijský deň na GVARZE

Kalokagatia – harmónia tela a ducha, jeden z olympijských ideálov, prihovárajúci sa nám z hlbín tisícročí, hovorí o rovnováhe fyzického a psychického, o ideálnej osobnosti. Dôkazom, že toto dedičstvo antiky patrí medzi tie najhodnotnejšie, je i rozvíjanie olympijských myšlienok v súčasnosti. Pretože si ich ctíme aj na pôde našej školy, tak sme sa v stredu 22. 6. 2022 stretli na Olympijskom dni GVARZY.

            Ako jedna z mnohých škôl na Slovensku sme sa aj my zapojili do Olympijského dňa, ktorý každoročne vyhlasuje Slovenský olympijský výbor, a tak v duchu hesla: “Hýb sa! Uč sa! Objavuj! a Spoločne za lepší svet!” sme počas jedného júnového dňa zorganizovali spoločne so Školským parlamentom a kabinetom telesnej výchovy a športu tento skvelý športový deň.

            Olympijský deň na GVARZE sa začal pompézne, príchodom tried a ich triednych učiteliek s  vlastnoručne vyrobenou vlajkou. Nezabudli sme ani na základné symboly olympijských hier: hymnu, heslo a vlajku  tejto športovej slávnosti, ktorá po celý deň viala na športovisku.

            Aby sa mohol začať Olympijský deň na GVARZE, nesmel chýbať olympijský oheň, ktorý po bežeckej dráhe formou štafety priniesli naši študenti, učiteľ a nakoniec ho zapálila pani riaditeľka. Ešte sme si vypočuli informácie k organizácii a hurá, mohli sme začať súťažiť.

            V revitalizovanom športovom areáli i v priestoroch telocvične študenti súťažili v duchu fair play, kde ukázali svoje kvality v rôznych športových disciplínach.

            Celý areál školy dýchal olympijským duchom, počas športových disciplín hrala a spievala naša školská kapela a tí, čo nesúťažili, povzbudzovali svoje tímy, či už vo volejbale, futbale, atletických disciplínach, alebo aj v šachu a silových cvičeniach. Všetci vkladali  do súťaženia maximálne odhodlanie a chuť vyhrať.

            Šport prináša emócie, pocit víťazstva, radosť z pohybu, spoluprácu a fair play. Cieľom nášho Olympijského dňa na GVARZE bolo priblížiť význam športu pre život. Hektický záver školského roka si  priam žiadal zmenu a odreagovanie sa inými aktivitami. Veríme, že tento deň bol nezabudnuteľný pre všetkých zúčastnených i organizátorov a už teraz sa tešíme na ten ďalší, plný športových disciplín a skvelej nálady. 

Kristína Bednárová

Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina