OLYMPIJSKY ODZNAK VŠESTRANNOSTI 2023/2024

Zapojte sa aj Vy do programu na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov prostredníctvom projektu Olympijský odznak všestrannosti (OLOV).

Cieľová skupina: žiaci 6.-9.ročníka základných škôl a príslušných ročníkov 8- ročných gymnázií

Termín súťaže: 11.9.-16.11.2023

V prípade potreby kontaktujte zodpovednú osobu:

Mgr. Milan Špánik, PhD.

projektový manažér

spanik@olympic.sk

+421 918 773 144

PROPOZÍCIE ŠKOLSKÉ KOLÁ
OLYMPIJSKÉHO ODZNAKU VŠESTRANNOSTI
2023/2024