Online stretnutie: Postavme sa za deti

Online stretnutie: Postavme sa za deti sa uskutoční pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej

Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny
– koordinátormi ochrany detí pred násilím ZA kraja si Vás dovoľujú pozvať na online stretnutie: Postavme sa za deti

Termín: 23.11.2021 (utorok) od 13:00-14:00hod.

Účastníci: preventisti kriminality, školskí psychológovia.
Účasť je obmedzená max. 100 účastníkmi. Za jednu školu alebo organizáciu sa prihláste iba 1x.

Prihláška na stretnutie tu: https://forms.gle/TbB188u6u5RRUTKw9