Operácia Anthropoid. Odkaz Jozefa Gabčíka a Jana Kubiša

Gymnázium Varšavská v Žiline roky spolupracuje s Nadáciou Polis a zúčastňuje sa besied, prednášok a diskusií na aktuálne a zaujímavé témy. Viaceré sú organizované priamo pre našich študentov. Pretože 27. mája si pripomíname atentát na Reinharda Heydricha, ktorý uskutočnili Jozef Gabčík z Poluvsia a Jan Kubiš, pani Milena Prekopová 18.5.2023 zorganizovala diskusiu na túto tému s odborníkmi, ktorí sa tejto problematike venujú. Diskutovali hostia z Čiech, členovia Iniciatívy A: Karel Polata, Jaroslav Čvančara a Vlastimil Janík a historik Martin Posch z Historického ústavu SAVv Bratislave. Moderoval Martin Staňo. Hosťami boli aj spisovateľka a režisérka Veronika Homolová-Tóthová a Marta Majerčík, tajomníčka Memorial Association for Free Czechoslovak Veterans.

Akcie sa zúčastnili študenti kvinty A, sexty a septimy A. Mali možnosť dozvediť sa o príprave, priebehu ako aj tragickom konci aktérov tejto operácie, zobrať do ruky zbraň, s ktorou mal Jozef Gabčík uskutočniť atentát a hlavne pýtať sa tých najpovolanejších, ktorí sa venujú tejto kapitole z vojnových dejín bývalého Československa. Zároveň sa zamyslieť nad tým, aký je odkaz týchto ľudí, ktorí obetovali svoje životy, pre nás, našu súčasnosť.

Ďakujem organizátorovi, Nadácii Polis a predovšetkým pani riaditeľke nadácie,  Milene Prekopovej, za zaujímavú akciu a možnosť sa na nej zúčastniť.

 

 PhDr. Alica Virdzeková