Originálne práce našich nádejných vedcov sa presadili v okresnom kole SOČ

V pondelok 4. marca sa na Gymnáziu Hlinská odohral ďalší ročník okresného kola Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Práce žiakov Gymnázia, Veľká okružná 22, Žilina zahŕňali rôznorodé vedné disciplíny, tentokrát najmä z oblasti prírodných vied.

Ako celá súťaž prebiehala?

Vo februári prebehlo školské kolo súťaže. V ňom Peter Czimmermann zo IV. B zvíťazil v odbore Matematika, fyzika, chemické experimenty rovnako úspešne prezentovali Matúš Vojtek a Jaroslav Odrobiňák z III. D, v odbore Zdravotníctvo a farmakológia  skvele obhájili svoje práce Alexandra Žideková zo IV. B a Dominika Gonščáková z III. C.

Začiatkom marca súťaž pokračovala okresným kolom. V ňom naši žiaci opäť kvalitne prezentovali svoj vlastný výskum. Zo súťaže si viacerí z nich odniesli skvelé umiestnenia: Peter sa umiestnil v odbore Matematika, fyzika na 1. mieste, Alexandra na 2. mieste v odbore Zdravotníctvo a farmakológia a Matúš s Jaroslavom tiež postupujú z 2. miesta na krajské kolo súťaže. Za svedomitú prípravu vyzdvihujem tiež našu reprezentantku Dominiku Gonščákovú, ktorá popri SOČ riešila i osvetu v oblasti starostlivosti o chrbticu priamo v rámci našej školy.

Každý zo súťažiacich podnikol viacmesačný prieskum jestvujúcich literárnych prameňov, stranovil si vlastné výskumné otázky a ciele a následne hľadal na ne odpovede rôznymi vedeckými metódami – rôznorodými i opakovanými pokusmi, dotazníkom, odvodením nových vzťahov z jestvujúcej teórie. SOČ na GVOZE otvorila nové témy a vari i priestor pre ďalšie bádanie budúcich generácií žiakov. Vytrvalej snahe našich mladých výskumníkov budeme ďalej fandiť na krajskom kole súťaže.