Otvorenie inovatívneho technologicko-vzdelávacieho centra v Žiline

Dňa 28.2.2024 otvoril OpenLab svoje druhé technologické centrum v Žiline, ktorého cieľom je odborne vzdelávať mladých ľudí so zameraním na IT a odhaľovať a zhromažďovať talenty aj v ďalších regiónoch Slovenska. Otvorenia sa zúčastnili aj zástupcovia odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja, ktorý je partnerom projektu a spolupracuje.

Minulý rok otvoril OpenLab svoje prvé technologicko-vzdelávacie centrum
v kancelárskej časti Eurovea City v Bratislave. Nové priestory ponúkajú nielen moderné vybavenie 21. storočia, ale tiež bezpečné zázemie pre talentovaných
a motivovaných študentov. Tento projekt pomáha Openlabu financovať Nadácia Orange spolu s Nadáciou Pontis.

Vzdelávanie so zameraním na prax:

V OpenLabe je vzdelávanie zamerané na riešenie praktických úloh v malých tímoch. Študenti sa rýchlo posúvajú z teórie do projektového štádia výučby, kde už v prvom ročníku na strednej škole pracujú niekoľko mesiacov na projektoch. Procesom ich sprevádza Labmaster, odborník z praxe.

OpenLab kladie veľký dôraz na osobnostný rozvoj študentov a ich mäkkých zručností, ktoré sú kľúčom k úspechu, či už sa študenti po ukončení programu rozhodnú ďalej študovať na vysokej škole, zamestnajú sa alebo začnú podnikať. Študenti sa počas stáže majú možnosť rozvíjať aj v partnerských firmách, čo posilňuje ich vnútornú motiváciu a otvára dvere novým príležitostiam.

Inovatívny prístup k vzdelávaniu:

Študenti OpenLabu majú možnosť učiť sa pracovať s modernými technológiami a individuálnym prístupom k ich talentu. Odborná výučba prebieha v neformálnom prostredí, ktoré simuluje prostredie firmy, v ktorom si študenti vďaka práci v tímoch rozvíjajú technické, ale aj mäkké zručnosti.