PIŠQWORKY

Dňa 7. 11. 2023 reprezentovali Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina dvadsiati žiaci v československej súťaži 5-členných tímov – pIšQworky. Obchodná akadémia T. Akvinského hostila okresné kolo súťaže a zúčastnilo sa na ňom celkovo 22 tímov. Naše tri tímy postúpili do play-off a dva z nich si po remíze vo finále namiesto duelu vybrali hod kockou, ktorý rozhodol o víťazoch. Oba tímy postúpili do krajského kola turnaja.
V celkovom poradí obsadili naši žiaci:
1. miesto
tím zo IV.B s názvom: Chrumkavé černošky
P. Czimmermann, S. Neslušan, S. Barčák, N. Nagyová, Š. Devera
2. miesto
tím z III.B s názvom: Krýdžoví fradžeri
M. Pintrava, M. Beňo, F. Knapec, M. Kaprál, A. Vyletel
8. miesto
tím z II.D s názvom: I.D.K
A. Samuheľ, F. Samuhel, K. Mišúth, T. Martinček, F. Galovič
9. – 22. miesto
tím z II.B s názvom: Ugrofínsky žalospev
M. Kerhat, Š. Žentek, L. Kubek, P. Treskoň, M. Mažgút

Krajské kolo pIšQworiek sa uskutočnilo 24. 11. 2023 v CVČ Žilina a po odhlásení sa nášho tímu – Chrumkavé černošky – sa do súpisky zmestil tím I.D.K. Celkovo 12 zúčastnených tímov Žilinského kraja bojovalo v dvoch skupinách o postup do play-off. Po piatom kole boli šance vyrovnané a postúpiť mohol ktokoľvek. Našim dvom tímom chýbalo v posledných sekundách “šťastíčko” a turnaj pre nich v tomto bode skončil.
V celkovom poradí obsadili naši žiaci:
5.- 6. miesto
tím z III.B s názvom: Krýdžoví fradžeri
D. Strempek, M. Beňo, F. Knapec, A. Sakala, A. Vyletel
5. – 6. miesto
tím z II.D s názvom: I.D.K
A. Samuheľ, F. Samuhel, K. Mišúth, T. Martinček, F. Galovič

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy