PODNIKATEĽSKÉ VZDELÁVANIE – VÁŠ ÚSPECH – NAŠA RADOSŤ

Ako je už našou dlhoročnou tradíciou, aj tento školský rok sme prijali pozvanie od našich milých kolegov z Obchodnej akadémie v Českom Tešíne na ďalší ročník Regionálneho veľtrhu cvičných firiem, ktorý sa konal dňa 6. marca 2024. Obchodnú akadémiu Dušana Metoda Janotu v Čadci reprezentovali šikovné dievčatá a chlapec zo IV. A triedy so svojimi inovatívnymi podnikateľskými nápadmi. Po precíznej príprave so zápalom súťažili v rôznych disciplínach, prezentovali svoje podnikateľské zámery pred odbornou porotou, predávali svoje produkty a testovali svoje predajné, odborné a komunikačné zručnosti  aj v materinskom aj anglickom jazyku.

V konkurencii 16 cvičných firiem z obchodných akadémií V Českom Tešíne, Přerove, Ostrave, Frýdku-Místku získali krásne ocenenia:

1.miesto v kategórii TOP PRODUKT získala cvičná firma NOTWIST, s. r. o. – výroba a predaj špeciálneho produktu proti pretáčaniu náhrdelníkov, autorky a zakladateľky firmy: Simona Tkadlecová, Simona Ruceková, Lea Střítecká a Karolína Petráková.

Tieto šikovné dievčatá zo IV. A triedy získali zároveň aj ocenenie za:

2.miesto v kategórii NAJLEPŠIA PREZENTÁCIA cvičnej firmy

3.miesto v kategórii TOP PRODUKT so svojím jedinečným harmonizujúcim nápojom FEELZEN získala cvičná firma VYPIMA, s. r. o. , autori a zakladatelia firmy: Matej Suriak, Petra Kutnarová a Viktória Koščalová.

Našim žiačkam a žiakovi srdečne gratulujeme, ďakujeme za krásnu reprezentáciu, želáme ďalšie podnikateľské úspechy v súťažiach, a veríme, že ich úspech sa stane motiváciou aj pre ďalších mladých podnikateľov na našej škole.

Autorka: Ing. Mária Kullová