Pomoc obetiam trestných činov

Informačné kancelárie pre obete trestných činov v Žilinskom samosprávnom kraji


Informačná kancelária pre obete Žilina

budova Okresného úradu

Janka Kráľa 4, 010 01 Žilina

041/511 74 25 alebo 0908 796 256

veronika.kozarcova@minv.sk

stanislava.cervenova@minv.sk

katarina.kvasnovska@minv.sk


Informačná kancelária pre obete Žilina – detašované pracovisko Ružomberok

Námestie Andreja Hlinku 74

034 01 Ružomberok

(priestor Okresného úradu Ružomberok)

Utorok: od 8:30 -15:00 hod

041/511 74 25 alebo 0908 794 827

katarina.kvasnovska@minv.sk

V prípade záujmu o konzultáciu je potrebné vopred si dohodnúť termín.

Služby informačných kancelárií pre obete trestných činov nachádzajúcich sa na okresných úradoch/klientskych centrách v každom krajskom meste sú zamerané na päť cieľových skupín:

  • obete z radov seniorov, 
  • obete násilných trestných činov,
  • obete nenávistných trestných činov a extrémizmu,
  • obete obchodovania s ľuďmi
  • obete z radov mládeže. 

Ich hlavou úlohou je poskytnutie základných informácií obetiam trestných činov a prípadné sprostredkovanie poskytovania služieb v troch vybraných oblastiach – sociálne a psychologické poradenstvo, právne usmernenie a podpora.

Informačné kancelárie pre obete sú miestom konzultácií a poskytovania informácií, ale zároveň aj priestorom pre sieťovanie a koordináciu asistenčných systémov a inštitúcií. Obetiam trestných činov je na informačnej kancelárii k dispozícii koordinátor na regionálnej úrovni a dvaja asistenti koordinátora. Uvedení pracovníci na základe identifikovaných potrieb každého individuálneho prípadu zabezpečia obeti alebo potenciálnej obeti bezproblémový a promptný prístup k základným informáciám. 

Viac informácií o prevencii kriminality a možnostiach pomoci nájdete na https://prevenciakriminality.sk/

Letáky a brožúry na stiahnutie

https://prevenciakriminality.sk/p/brozury-a-letaky

Okresný úrad Žilina

Zdroj: www.prevenciakriminality.sk

Okresný úrad Ružomberok

Zdroj: www.minv.sk