Potreby mladých v kultúrnom a kreatívnom priemysle

Aké sú vzdelávacie potreby mladých ľudí, ktorí žijú s kreativitou a kultúrou- bola téma prieskumu, ktorý bol realizovaný na území Slovenska, Čiech a Poľska.

Výsledkom je SPRÁVA O VZDELÁVACÍCH POTREBÁCH MLADÝCH ĽUDÍ V OBLASTI PODNIKANIA V KULTÚRNOM A KREATÍVNOM PRIEMYSLE

Cieľom tejto správy bolo identifikovať hlavné potreby vzdelávania pracovníkov s mládežou a  mladých ľudí pracujúcich v kreatívnom a kultúrnom priemysle.

V tomto dokumente sme predstavili výstupy a potreby z Českej republiku, Slovenska a Poľska, ktoré načrtli  oblasti ďalšieho rozvoja vzdelávania. Súčasťou vzdelávania bude sledovanie  rozvoja kompetencií pred začiatkom vzdelávania a po jeho ukončení.

Vzdelávanie by malo prispieť k zahájeniu samostatnej podnikateľskej činnosti alebo aspoň ku spracovaniu podnikateľskej myšlienku pomocou Lean Canvas modelu, ktorý by preukázal základné pochopenie podnikania v kreatívnom a kultúrnom priemysle.

V správe sú identifikované kompetencie, ktoré je potrebné rozvíjať u pracovníkov s mládežou, aby svoje vedomosti a zručnosti  dokázali dobre odovzdávať mladým ľuďom. Na základe výstupov z tejto správy metodika vzdelávania pracovníkov s mládežou  v oblasti podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle bude rozdelená do dvoch častí. Prvá časť metodiky bude venovaná osobnostnému rozvoju  mladých ľudí so zameraním na témy ako typy osobností, komunikácia, medziľudské vzťahy, osobná tvorivosť, motivácia, kultúrna rozmanitosť, udržatelnosť, práca so zmenami, originalita, vytváranie sietí a odvaha riskovať.

Druhá časť metodiky  bude venovaná odborným témam podnikania. Bude sa zaoberať témami, ako sú: byt profesionálom, základná legislatíva, ako sa predať, analýza trhu, testovacie služby, IT nástroje, ako byť v pluse, ďalšie finančné zdroje, sieťovanie podnikov a kvalita podnikania.

Správa je spracovaná aj v týchto jazykoch:

ZPRÁVA O VZDELÁVACÍCH POTREBÁCH MLÁDEŽE V OBLASTI PODNIKÁNÍ V KULTURNÍM A KREATIVNÍM PRUMYSLU

RAPORT NA TEMAT POTRZEB EDUKACYJNYCH MŁODZIEZY W ZAKRESIE PRZEDSIEBIORCZOSCI W OBSZARZE KULTURY I BRANZY TWÓRCZEJ

THE REPORT ON YOUTH EDUCATION NEEDS IN FIELD OF A CULTURAL AND CREATIVE INDUSTRIES BUSINESS

Partnerské organizácie, ktoré na Správe pracovali: Rada mládeže Žilinského kraja, Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti, FUNDACJA LAJA, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Žilinský samosprávny kraj, PaĽKO – Združenie priateľov ľudovej kultúry Oravy

Projekt je podporený z programu Erasmus +