Poznáme víťazov súťaže Stredoškolský podnikateľský zámer 2023/2024

V priestoroch Žilinskej univerzity sa uskutočnil Festival študentskej podnikavosti. Jeho súčasťou bolo aj vyhodnotenie 13. ročníka súťaže pre študentov stredných škôl Žilinského kraja “Stredoškolský podnikateľský zámer”.

Organizátorom je Žilinský samosprávny kraj a Inovačné centrum INOVIA.

Do 13. ročníka súťaže prihlásilo svoje projekty 48 študentov. Pred odbornou porotou na Festivale študentskej podnikavosti sa prezentovalo 12 z nich. Súťaž má za cieľ podporiť, motivovať a oceniť študentov v Žilinskom kraji za ich podnikavosť, kreativitu, inovatívne myslenie a spoločensky zodpovedný prístup pri rozvoji nových nápadov, riešení a projektov, ktoré môžu mať pozitívny vplyv na svoje okolie, spoločnosť a región. Ocenenie zároveň umožňuje študentom ukázať svoj jedinečný talent. Zapojiť sa mohli jednotlivci alebo max. 3-členné tímy.

Študenti mohli prihlásiť projekty v kategórii:

  • Podnikateľský študentský projekt – projekty, ktoré majú podnikateľský charakter s cieľom vytvoriť a rozvíjať nejaký produkt alebo službu,
  • Spoločensky prospešný študentský projekt  – projekty, ktoré majú pozitívny sociálny, ekologický alebo spoločenský vplyv a snažia sa o riešenie dôležitých spoločenských problémov alebo potrieb, najmä na regionálnej úrovni.

Študenti boli kreatívni. Vo svojich projektoch sa zaoberali predajom a výrobou produktov a pomôcok, ale aj zlepšeniu dostupnosti služieb využitím moderných technológií.  Súťažiaci, ktorí postúpili do finále, prezentovali svoje projekty na Festivale študentskej podnikavosti. Odborná porota hodnotila viacero kritérií: originalita, fáza realizácie, v ktorej sa projekt nachádza, trhové šance a udržateľnosť, kvalita spracovania, sociálno-ekonomický alebo spoločensky prospešný dopad na región. Zvíťazili projekty, ktoré získali najviac bodov.

Podnikateľský študentský projekt:

  1. miesto (500 eur od ŽSK a online kurz od INOVIA) : Jana Gašparíková, Júlia Filová, Stopa v srdci – náramky s odtlačkami paciek alebo kúsok srsti domáceho zvieratka zaliate resinom, SSOŠ Pro Scholaris, Žilina
  2. miesto (300 eur od ŽSK a online kurz od INOVIA): Simona Tkadlecová, Simona Ručeková, Karolína Petráková, NOtwist – Revolučná silikónová pomôcka, ktorá zabraňuje pretáčaniu náhrdelníkov, Obchodná akadémia D. M. Janotu, Čadca
  3. miesto (200 eur od ŽSK a online kurz od INOVIA): Samuel Štrbavý, Rastislav Sirol, 3D puzzle Oravy – 3D tlač drevených suvenírov pre oravské pamiatky, Stredná priemyselná škola informačných technológií I. Gessaya, Tvrdošín

Spoločensky prospešný študentský projekt:

  1. miesto (500 eur od ŽSK a konzultácie od INOVIA): Vanda Rusnáková, Život v úli – Priblíženie života včiel mladej generácii, Stredná odborná škola lesnícka a drevárska J. D. Matejovie, Liptovský Hrádok
  2. miesto (300 eur od ŽSK a konzultácie od INOVIA): Milan Smieško, Inteligentné riadenie dopravy (AI) – Riešením spoločenského problému je implementácia adaptívneho riadenia dopravy s využitím umelej inteligencie a inovatívnych technológií, ktoré zmiernia dopravné zápchy a zlepšia tok premávky, Obchodná akadémia, Martin. 

Ocenenia víťazom v oboch kategóriách odovzdala Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK:  „Chceme byť hnacím motorom kreatívnych mladých ľudí, ponúknuť im príležitosť pre realizáciu ich nápadov, ktoré môžu byť úspešné na slovenskom i medzinárodnom trhu. Aj preto každoročne vyhlasujeme súťaž Stredoškolských podnikateľských zámerov, ktorá je pre mnohých študentov prvou a vzácnou príležitosťou prezentovať svoje nápady pred širokou laickou i odbornou verejnosťou. V rámci podpory dostávajú študenti príležitosť odborných konzultácii k vlastnému podnikateľskému  nápadu a tí, ktorých odborná porota vyhodnotí ako najlepších, dostanú od nás aj ďalšiu podporu pri uvádzaní projektu do praxe.“

Sme veľmi radi, že to celé nie je iba o súťaži ,ale o systematickej podpore študentov počas celej tvorby a validácie projektu. Výsledkom sú prezentované životaschopné projekty, ktoré dostanú štartovací kapitál na rozbehnutie podnikania. Celé sa nám to podarilo aj vďaka úzkej spolupráci s inšpiračnou platformou Rozbehni sa,“ dodal Vlastimil Kocián, riaditeľ inovačného centra INOVIA.