Pozývame Vás na konferenciu Budovanie kultúry, klímy a mapovanie potrieb na stredných školách v Žilinskom kraji

Cieľom konferencie je predstaviť projekt, ktorý sa uskutočnil na 5 vybraných stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.

Zámerom projektu je podporiť pozitívnu zmenu vo vzdelávaní, ktorá je zameraná najmä na budovanie zlepšenia a zintenzívnenia života v škole s využitím tvorivého potenciálu všetkých, ktorí sa podieľajú na školskom živote, budovanie otvorenej školy – pozitívnej klímy, wellbeingu, manažmentu kvality a  znalostného manažmentu na školách.

Snahou je pozitívnu zmenu vo vzdelávaní dosiahnuť pomocou reflexie vlastných hodnôt a nachádzania súvislostí medzi vlastným prístupom k vyučovaniu a kultúrou školy. Takéto budovanie otvorenej školy ako učiacej sa komunity pomáha objavovať tvorivý potenciál všetkých, ktorí sa podieľajú na školskom živote.

Konferenciu môžete sledovať aj online viď. nižšie link: