Pražská konferencia stredoškolákov

Začiatok decembra býval už roky spojený s účasťou nášho gymnázia na konferencii v Prahe. Tento rok sa však z organizačných dôvodov posunul termín jej konania na november. Pražská medzinárodná konferencia slovenských a českých stredoškolákov sa konala 10. novembra  2023 v Dome národnostných menšín pod záštitou veľvyslankyne SR a odbornou záštitou Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. Účastníci vypracovali práce na témy k 105. výročiu vzniku Československa, so zameraním na  národnostné menšiny.

            Konferenciu príhovorom otvorila veľvyslankyňa Slovenskej republiky J. E. Ingrid Brocková. Účastníkov tiež pozdravila pani Mgr. Katarína Baranyaiová z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Za Ministerstvo školstva ČR bola prítomná Mgr. Hana Cetlová, ktorá otvorila blok diskusií.            Konferenciu moderovala p. PhDr. Helena Nosková, ktorá má hlavnú zásluhu na jej realizácii.

            Študenti českých a slovenských škôl prezentovali svoje práce a odpovedali na otázky členov komisie. Celkovo odznelo 18 prác. Gymnázium Varšavská, Žilina reprezentovalo 6 študentov, ktorí úspešne obhájili svoje práce. Na 1. mieste sa umiestnila Ema Maníková zo septimy A, druhé miesto obsadil Juraj Kadaši z oktávy B a Petra Štanská (7.B), Viktória Sagalová (7.B), Emília Juritková (8.A) a Rebeka Jurigová (6.A) získali čestné uznanie.

            Víťazom srdečne blahoželáme!

                                                                                               PhDr. Alica Virdzeková