Prehľad možností štúdia v stredných školách v Žilinskom kraji

Deviataci základných škôl sa musia do 20. marca rozhodnúť, kam pôjdu študovať na strednú školu

Žilinský samosprávny kraj pripravil pre deviatakov základných škôl prehľad možností štúdia na stredných školách v Žilinskom kraji pre nasledujúci školský rok 2024/25.

Prehľad uvádza aj počty žiakov v jednotlivých odboroch štúdia, ktorí môžu byť prijatí na štúdium tak, ako ich upravilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže k 31.01.2024. Zároveň na stránke www.mojastredna.sk  si  v brožúre stredných škôl môžu prečítať informácie o jednotlivých stredných školách v kraji.