Prehľad voľných miest po 1. kole prijímacích skúšok na stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja na štúdium v školskom roku 2022-23

Žilinský samosprávny kraj zverejňuje prehľad voľných miest po 1. kole prijímacích skúšok na stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja na štúdium v školskom roku 2022-23.

Druhé kolo prijímacích skúšok sa uskutoční na všetkých stredných  školách v utorok 21. júna 2022. Stredné školy, ktoré ho budú realizovať, prinesú bližšie informácie o jeho konaní a aj o kritériách prijatia na svojich webových sídlach.

V prípade, že žiak nebude ani po 2. kole prijímacích skúšok prijatý na žiadnu strednú školu v kraji, umiestni ho na štúdium Regionálny úrad školskej správy, Žilina.