Prehľad voľných miest  po 2. kole prijímacích skúšok do 1. ročníka na stredné školy

V stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK zostáva 419 voľných miest.

Po 2. kole prijímacích skúšok, ktoré sa konalo 18.6.2024 na župných školách, zostalo  419 miest neobsadených. Zákonní zástupcovia neumiestnených žiakov 9. ročníkov základných škôl, ktorí nie sú zapísaní na žiadnu strednú školu ani po konaní 2. kola prijímacích skúšok, sú povinní, vzhľadom na povinnú 10-ročnú školskú dochádzku, požiadať  o ich  umiestnenie. O tom rozhoduje príslušný regionálny úrad školskej správy, teda v našom kraji RÚŠS Žilina, Komenského 2226/35, 010 01 Žilina.

 Prehľad miest nájdete tu: