Premiéra krajského kola súťaže v prednese a speve v Gymnáziu Rajec

Gymnázium Rajec v spolupráci s mestom Rajec zorganizovali úspešný 17. ročník krajského kola súťaže v prednese pôvodnej a vlastnej umeleckej tvorby v ruskom jazyku určenej pre žiakov základných, stredných a vysokých škôl.

„Od tohto školského roka Gymnázium v Rajci poskytuje vzdelávanie v jednom študijnom odbore, a to v slovensko-ruskej bilingválnej sekcii. O to viac nás teší príležitosť organizácie krajského kola súťaže Ruské slovo,“ priblížila riaditeľka gymnázia RNDr. Henrieta Melišová.

Súťaž, ktorej cieľom je prehĺbiť záujem žiakov o ruský jazyk a ruskú kultúru, rozvíjať estetické cítenie, komunikačné a interpretačné zručnosti žiakov, podnecovať tvorivosť žiakov, propagovať hodnotnú ruskú literatúru, sa koná v piatich kategóriách /1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, stredné školy, vysoké školy a učitelia alebo rodičia/.

Vo veľkej zasadačke Mestského úradu sa stretla stovka hostí, priaznivcov umenia. Táto súťaž už má svoju tradíciu a prebieha po celom Slovensku. „Po meste Rajec budú krajské kolá hostiť mestá Banská Bystrica, Vrbové, Vráble, Prešov, Košice, Michalovce a na záver sa uskutoční celoslovenské kolo v Košiciach 17. februára,“ opísala postupový charakter súťaže celoslovenská zriaďovateľka súťaže Mgr. Natália Dostovalová, CSc.

Podujatie otvorili koordinátor žilinského krajského kola Mgr. Tomáš Hmíra. Hosťom a súťažiacim sa prihovorili i primátor mesta Rajec Mgr. Peter Hanus a kultúrna atašé Inna Kuznecová. Témou aktuálneho ročníka je Svet prírody.

Odbornú porotu tvorila trojica skúsených pedagógov Mgr. Erika Čahojová z Gymnázia Hlinská v Žiline, Mária Šuhajová zo Spojenej školy v Turčianskych Tepliciach a Mgr. Ladislav Loužecký z hosťujúceho Gymnázia Rajec.

Celkovo diváci videli 30 súťažných vystúpení žiakov a učiteľov z rôznych kútov Žilinského kraja /Žilina, Martin, Liptovský Hrádok, Turčianske Teplice, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Rajec a Sučany/.

O krásny kultúrny zážitok sa okrem súťažných vystúpení postaral aj amatérsky divadelný súbor Gymnázia v Rajci v zložení Lucia Kopincová, Andrea Martinková, Simona Mihalcová, Pavlo Lesko a Jakub Knižka. Bodku za podujatím dali úradujúce majsterky sveta v mažoretkovom športe – žilinský súbor Diana so žiačkou gymnázia Rajec Viktóriou Čelkovou.

Gymnázium, Rajec