Prevzatie ocenenia za rozvoj cvičných firiem

V rámci Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem Slovensko 2023, ktorý sa konal v Bratislave,  SCCF odovzdalo obchodnej akadémii ocenenie za zásluhy pri rozvoji sietí cvičných firiem. Naša škola bola ocenená z príležitosti 25. výročia založenia SCCF a tiež z dôvodu, že sme boli ako jedna z 9 pilotných  škôl pri zavádzaní cvičných firiem.

Ocenenie prevzala pani riaditeľka Ing. Vilma Janotíková.