Prijímacie konanie – dôležité termíny v roku 2021

Prijímanie žiakov na štúdium na stredných školách sa v vzhľadom na epidemiologický vývoj v krajine riadi v zmysle rozhodnutí ministra školstva zo dňa 4.1.2021 a 26.1.2021. V nich sú, v porovnaní s platnou legislatívou, zmeny v termínoch týkajúcich sa prijímacieho konania.

do 26.02.2021  

zverejnenie podmienok a kritérií prijímania na stredné školy

do 08.04.2021  

doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (SŠ) zákonným zástupcom riaditeľovi základnej školy (výchovnej poradkyni)

do 16.04.2021  

riaditeľ ZŠ odošle prihlášku  na strednú školu pre všetky odbory vzdelávania

do 20.05.2021  

riaditeľ SŠ rozhodne o prijatí/neprijatí žiaka na štúdium a zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania  

– riaditeľ SŠ doručí rozhodnutie o prijatí/neprijatí žiaka na štúdium zákonnému zástupcovi

do 25.05.2021  

 zákonný zástupca žiaka prijatého na štúdium  doručí potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium na strednej škole riaditeľovi SŠ

od 03.05. do 14.05.2021  

 prebieha prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách do 1. ročníka osemročného, štvorročného a päťročného vzdelávacieho programu

Termíny prijímacích skúšok a  „talentových“ prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách:

TALENTOVÉ SKÚŠKY NA STREDNÉ ŠKOLYPRIJÍMACIE SKÚŠKY NA STREDNÉ ŠKOLY
PRVÝ TERMÍN05.05.2021 (podľa potreby aj 06. a 07.05.2021)03.05.2021 (podľa potreby aj 04.05.2021)
DRUHÝ TERMÍN12.05.2021 (podľa potreby aj 13. a 14.05.2021)10.05.2021 (podľa potreby aj 11.05.2021)

Testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl, tzv. monitor, je presunuté až na 9. júna, takže nebude jedným z kritérií prijatia na strednú školu, ako zvyčajne bývalo.

Riaditeľ strednej školy zašle rozhodnutie o prijatí  alebo neprijatí žiaka do 20. mája 2021. Zákonný zástupca je povinný doručiť potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021.